Pionieren-final-8

Provisioneel
Pionierspakket

Woonrijpe grond

Er is geen ondergrondse infrastructuur nodig voor de off-the-grid huizen. Wat zijn randvoorwaarden voor geschikte woonrijpe grond? En wat zijn slimme, snelle manieren om een terrein woonrijp te maken?

Beschrijf ook vanuit welke rol je antwoord geeft op deze vraag.

logo-wit-8

Huishonger is een project van Joes + Manon.
In samenwerking met de Gemeente Amsterdam, De Regenboog Groep en Rochdale.

Ontsprongen vanuit de Open Oproep 
"Nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren" van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie

Joes + Manon
social design studio
www.joesmanon.nl
hoi@joesmanon.nl

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden.
Ga je zelf aan de slag met een pakket? Of wil je meer weten? Laat het ons weten!